Stopp i fisket etter sild i EU-sonen

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Stopp i fisket etter sild i EU-sonen

Soneadgangen i fisket etter sild i EU-sonen er beregnet oppfisket. Fiskeridirektøren stopper dermed fisket etter sild i EU-sonen fra og med torsdag 15. desember 2016.

Henvendelser: Ida K. O. Flaageng, 980 88 595