Stopp i fisket etter sild i Skagerrak for fartøy i ringnotgruppen i 2019

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Gruppekvotene i Skagerrak for fartøy med ringnottillatelse og små ringnotfartøy er beregnet oppfisket.

Fisket stoppes fra og med 24. juli 2019.

FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595