J-16-2017 Stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter NVG-sild med snurpenot i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 2. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

§ 1
Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot som er dypere enn 60 favner i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
2. Nord 69 grader 44,5   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
3. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 36,0 minutter.
4. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 42,5 minutter.
5. Nord 69 grader 53,0   minutter.  Øst 018 grader 46,7 minutter.
6. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 45,0 minutter.
Herfra videre til posisjon 1.

Alt fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot er forbudt i følgende område på Kaldfjorden i Troms, øst for en rett linje mellom følgende posisjoner:
1. Nord 69 grader 48,3 minutter. Øst 018 grader 38,4 minutter.
2. Nord 69 grader 49,7 minutter. Øst 018 grader 39,7 minutter.
Fartøy som setter fangsten i lås kan likevel fiske norsk vårgytende sild i området.

§ 2
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

TO/EW