J-19-2017 Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 1. februar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12, jf. forskrift 14. desember 2016 nr. 1582 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2017 §§ 7, 11 og delegeringsvedtak 16. oktober 2001 nr. 4686

Se J-19-2017 i Pdf-format nedenfor: