J-2-2017 Stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter NVG-sild med snurpenot i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

J-2-2017: Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Erstatter: J-218-2016
Endringer: Se utgåtte meldinger
Gyldig fra: 02.01.2017
Gyldig til: 31.12.2017
Publisert: 04.01.2017

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2017

Innholdsfortegnelse:
Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 2. januar 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 19. desember 2016 nr. 1713 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2017 § 21.

§ 1
 Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot som er dypere enn 60 favner i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
2. Nord 69 grader 44,5   minutter.  Øst 018 grader 14,0 minutter.
3. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 36,0 minutter.
4. Nord 69 grader 55,6   minutter.  Øst 018 grader 42,5 minutter.
5. Nord 69 grader 53,0   minutter.  Øst 018 grader 46,7 minutter.
6. Nord 69 grader 41,0   minutter.  Øst 018 grader 45,0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

§ 2
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2017.

TO/EW