J-210-2016: Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

 

Forskrift om stenging av et område utenfor Kvaløya i Troms for fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i 2016

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet region Nord den 4. november 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 15. desember 2015 nr. 1607 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2016 § 21.

§ 1

Det er forbudt å fiske etter norsk vårgytende sild med snurpenot i et område utenfor Kvaløya i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 46,8 minutter. Øst 018 grader 26,5 minutter.

2. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 26,5 minutter.

3. Nord 69 grader 49,5 minutter. Øst 018 grader 35,0 minutter.

4. Nord 69 grader 55,6 minutter. Øst 018 grader 35,0 minutter.

5. Nord 69 grader 56,3 minutter. Øst 018 grader 43,5 minutter.

6. Nord 69 grader 46,4 minutter. Øst 018 grader 47,0 minutter. Herfra videre til posisjon 1.

§ 2

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2016.

TO/EW