J-9-2017 Lisens for fiske i færøysk sone i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Lisens for fiske i færøysk sone i 2017


Lisensordningen for fiske i færøysk sone er den samme som i fjor og innebærer at alle norske fartøy som fisker i færøysk sone må ha lisens fra færøyske myndigheter.

Fartøyet skal ikke ha lisensdokumenter om bord.

Fartøy som ønsker å starte fiske i færøysk sone i 2017 må sende søknad til Fiskeridirektoratet. Endrer fartøyet navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske data eller type fiskeri i løpet av 2017 må det sendes inn ny søknad.

Skjemaet finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider www.fiskeridir.no/yrkesfiske/registre-og-skjema/skjema-yrkesfiske/lisenser. Søknaden sendes Fiskeridirektoratet, telefaks 55 23 80 90 eller Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen. Eventuelt kan skjemaet sendes på e-post til [email protected]. Det kan også benyttes elektronisk lisensskjema via Altinn.