01/23 Info vedr. omsetning av lodde til konsum

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

I rundskriv 01/23 finner du informasjon vedrørende omsetningsbestemmelser for lodde til konsum i 2023.

Rundskrivet inneholder informasjon vedrørende reguleringen på Island og i Barentshavet, minstepriser og avviksreglement, omsetningsmuligheter og informasjon vedrørende innmelding og levering.

I tillegg informeres det om prosedyrer for reklamasjon og kontroll.

Sildelaget minner om viktigheten av å ta gode prøver om bord slik at informasjonen på innmeldt fangst stemmer overens med fangsten som losses. Større avvik kan resultere i prisreduksjon.

Video for prøvetaking av lodde her:

Les hele rundskrivet her: