02/23 Kjøreregler inn-/utseiling av IØS - loddefiske mm

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Følgende kjøreregler gjelder for inn- og utseiling av islandsk økonomisk sone (IØS) i forbindelse med loddefiske:  

•    Fartøyene melder at de går mot Island, og de får da status Avgang. 

•    Ved passering IØS så melder fartøyene seg, og ved færre enn 30 fartøyer i utseiling for fiske i IØS så gis fartøyet Utseiling.  

•    Dersom det er mer enn 30 fartøyer blir fartøyet gitt statusen Venter på utseiling. Fartøyet får da seile inn i sonen og posisjonere seg på feltet.

•    Ved dårlig vær som gjelder alle så gis det mulighet for å søke havn på Island uten at en mister sin utseilingstørn. Når hoved flåten går ut så kan en ikke ligge igjen i havn og beholde sin utseilingstørn.

•    Ved anløp av havn på Island uten opphold (syk mann, henting av del etc.) så beholder fartøyet sin utseilingstørn.

•    Ved opphold grunnet reparasjon vil fartøyet miste sin tørn, men blir liggende som første i kø og gis status Inne for reparasjon/Havari.

•    Ved innmelding av fangst så vil status endres til Inne for lossing.  

•    Fartøyene kan da etter endt lossing på Island, og når fartøyene er klar for utseiling melde seg for å få ny Utseiling eller Venter på utseiling.

•    Etter endt lossing i andre havner enn Island så gjelder øverste pkt. i denne rutine.

•    Når et fartøy er ferdig med kvoten eller seiler fra Island så legges den med status Avsluttet.

I henhold til gjeldende utbudsreglement for lodde fisket ved Island er det tvungent utbud til Norge forutsatt at det er innmeldt mer enn 300 t lodde.  Eventuelle dispensasjoner fra nevnte regelverk vil kunne gis ved;  

•    havari som hindrer fartøyets fremdrift/sikkerhet
•    alvorlig sykdom eller skade på mannskap
 
Vinteren 2022 ble det innført ventetidsregulering for fartøyer som losset lodde på Island.  Norges Sildesalgslag vil i utgangspunktet ikke iverksette en slik regulering i 2023.  Skulle det bli utfordringer må Sildelaget naturligvis forbeholde seg retten til å kunne komme tilbake til dette spørsmålet.