Rundskriv 03/06 Omsetning og kvoteavregning av sild herunder silderogn m.v.

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Tradisjonelt står vi nå foran sildegyting og i den forbindelse reiser det seg en del spørsmål om kvoteavregning og priser relatert til silderogn m.v.

Norges Sildesalgslag vil herved presisere med referanse til nevnte at følgende skal gjelde i denne sammenheng.

All sild herunder silderogn m.v. skal veies på ordinær måte.  Innveid kvantum inklusiv rogn skal føres på sluttseddel som sild med fordeling på størrelsesgrupper og betales i samsvar med auksjonsbud.

Kjøperne må ved sin budgivning hensynta at silden nå i en periode fremover kan slippe rogn i forbindelse med opptak/lossing og produksjon.

Rogn skal altså ikke føres på sluttseddel med eget kvantum og egen pris, men være inkludert i det som føres av sild på størrelsesgrupper i henhold til resultatene av veieprøvene.