Rundskriv 06/06 Bifangst og føring av dette på sluttseddel

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Som en følge av innføring av fartøykvoter på kolmule har vi hatt en gjennomgang av regelverk for føring av bifangst på sluttseddelen og vil presisere følgende:

Hver art skal føres på egen linje. Det er nå klargjort for flere linjer i de elektroniske sluttsedlene for mel- og oljefangster. Flere linjer oppnås ved å stå i feltet ”antall linjer” inne i sluttseddelbildet, endre til ønsket antall linjer og trykke ”enter”.