Rundskriv 33/07 Havbrisling til konsum - minstepris

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


1. Havbrislingfiske i EU-sonen 2007.

I 2007 kan norske fiskere fiske 18.812 tonn havbrisling i EU-sonen.  Pr 26.11.07 gjenstår det 15.346 tonn av denne kvoten.


2. Avtaksmulighetene for havbrisling.

Det er meldt om interesse for å kjøpe havbrisling til konsum høsten 2007 og eventuelt vinteren 2008.

Det er viktig i denne sammenheng å ta representative prøver av størrelsen på brislingen og rapporterere dette til Norges Sildesalgslag.


3. Minstepris på havbrisling gjeldende fra 26.11.07.

Følgende minstepriser gjelder med virkning 26. november 2007:

Samfengt havbrisling: NOK 3,00 pr kg