Rundskriv 17/09 Inndranging ved brudd på reguleringer i regi av Norges Sildesalgslag

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

I Råfisklovens § 6a heter det:

 ”Oppgjør for produkter levert i strid med en etter §2 godkjent salgsorganisasjons  bestemmelser, kan organisasjonen helt eller delvis kreve innbetalt eller tilbakeholde  på organisasjonens hånd til bruk i forbindelse med prisutjevninger eller til  pristilskudd og frakttilskudd for lovlig leverte fangster.  Beløp som innkreves eller  holdes tilbake begrenses til verdien av den uberettigede vinning leverandøren har  ervervet ved den ulovlige handling.  Avgjørelser som nevnt i denne paragraf er  enkeltvedtak etter forvaltningsloven.”
 
Det er altså den ”uberettigede vinning leverandøren har ervervet ved den ulovlige handling” som er grunnlaget for inndragning.  Norges Sildesalgslag har med bakgrunn i nevnte besluttet at følgende rutiner legges til grunn ved inndragning ved brudd på turkvote- og utbudskvotereguleringer i regi av Norges Sildesalgslag:

1. For fangst opp til 10 % ut over aktuell kvantumsbegrensning vil det ikke bli foretatt reaksjoner fra Norges Sildesalgslag.
2. For fangst ut over 10 % av aktuell kvantumsbegrensning vil det bli foretatt inndragning basert på differransen mellom realisert pris for den aktuelle fangsten og oppnådd mel-/oljepris for det aktuelle fiskeslaget.

Norges Sildesalgslag vil understreke at vedtak om inndragning i denne sammenheng er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og sådan vil vedtak kunne påklages etter forvaltningslovens regler for klaging.