Rundskriv 36/09 Salg og lossing av tilleggsinnmeldt fangst

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag registrerer en tendens til at fartøy melder inn fangst for auksjon før fisket på angjeldende tur er avsluttet ved at fartøy fortsetter fiske etter auksjon og kommer med tilleggsinnmelding.

Lagets forretningsregler sier følgende om innmelding og levering:

§ 8.1 Fangstinnmelding.

”Fisker skal straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til laget og ikke levere fangst uten etter henvisning fra Laget, dersom ikke annet er bestemt.”

§ 12.1 Leverings-og mottaksplikt.

”Etter at salg har funnet sted skal fangsten uten opphold leveres fra Fisker til kjøper som plikter å ta i mot fangsten”

Ved innmelding av tilleggsfangst vil følgende gjelde f.o.m.11.11.09

Tilleggsfangst kan ikke losses før fangster kjøpt i tidligere auksjon av samme kjøper er ferdig losset. Dette gjelder uavhengig av bestemmelsen i forretningsreglene § 12,6 om lossetørn etter ankomsttid.