Rundskriv 05/10 Nye fakturaløsninger fra Norges Sildesalgslag

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Norges Sildesalgslag tilbyr nå 2 nye løsninger som kan erstatte utsending av ordinær papirfaktura:

1. Varsling av faktura pr. e-post

De kjøpere som velger varsling pr e-post, kan sette opp èn eller flere e-mailadresser til dette formålet. Kort tid etter fakturering vil det da bli sendt en e-mail med fakturanummer og link til den aktuelle fakturaen på kjøpers ekstranettside. Kjøper må være pålogget til Norges Sildesalgslag for å kunne hente ut fakturaen.  Eventuelle kreditnotaer vil bli varslet på samme måte.  Det vil bli sendt èn mail pr. faktura/kreditnota.
Brukere som ikke allerde har tilgang til Ekstranett, vil ved avkrysning for ”varsling av faktura på e-post” i vedlagte skjema få opprettet egen tilgang til dette formålet (for å kunne se fakturaer, sluttsedler, kontoutdrag m.m.)

2. Maskinlesbare fakturaer på XML-format.

Fra 2010 tilbys også e-faktura i form av maskinlesbare fakturaer på XML-format.  E-fakturaene vil bli produsert på formatetNESUBL (nordeuropeisk underguppe av UBL), som vil bli det obligatoriske formatet for elktronisk faktura til Staten i 2012.  E-faktura vil gjøre kjøper i stand til å importere fakturaene rett inn i sine systemer. Kjøper må regne med å gjøre noen tilpasninger i sine systemer for å kunne ta denne tjenesten i bruk. Ta kontakt med Norges Sildesalgslag for dokumentasjon og mer utfyllende beskrivelse.

Hvordan komme i gang?

Vi håper med dette at flest mulig vil vurdere å gå over til en av de nye fakturatjenestene.  Dette kan gjøres ved å ta kontakt med Norges Sildesalgslag pr. tlf. eller mail eller fylle ut og returnere vedlagte skjema.