Rundskriv 04/12 Utbudsreglement for lodde i Barentshavet

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Følgende utbudsreglement gjelder i fisket etter lodde:

a) Fangster mindre enn eller lik 300 tonn skal     minimum ha følgende utbudsområde: 

 Senjahopen/Sommerøy/Tromsø – Honningsvåg

b) Fangster på mer enn 300 tonn skal minimum ha følgende    utbudsområde: 
  
 Træna – Honningsvåg
  
Dersom det kommer inn kjøpefartøyer i nærområdet for loddefisket vil Norges Sildesalgslag vurdere alternative utbudsområder for de minste  fangstene alternativt at vi legger mindre fangster som ønsker å levere til kjøpefartøy inn i en egen tørnregulering.