Rundskriv 04/14 Utbudsområder for råstoff til mel og olje, gjeldende fra 22.02.2014

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Ved fiske nord for 68° 00’ N:
- Fangster over 500 tonn: minste tillatte utbudsområde er Bodø – Vedde

Ved fiske sør for 68° 00‘ N og nord for 59° 00’ N:
- Fangster over 300 tonn: minste tillatte utbudsområde er Bodø – Vedde eller Vedde – Karmsund/Egersund.

Ved fiske sør for 59° 00’ N:
- Fangster over 300 tonn; minste tillatte utbudsområde er
- Egersund- Vedde
- Alternativt Egersund/Karmsund – Danmark.

Ved fiske vest av 2° vest:
- Ved fiske over 500 tonn (velge ett alternativ):
- Minste utbudsområde er Vedde – Egersund.
- Minste utbudsområde er Vedde – Danmark.
- Fabrikkene i vest som er godkjent på den norske auksjonen og Vedde – Egersund.
- Fabrikkene i vest som er godkjent på den norske auksjonen og Vedde – Danmark.

Fangster lik eller under de angitte grenser på henholdsvis 300 og 500 tonn i de ulike områder kan omsettes uten auksjon.

Anlegg i Danmark vil i alle sammenhenger ligge i samme utbudsområde.

Generelt gjelder som før at fangster på auksjon minimum må omfatte to aktive kjøpere og videre må alle anlegg fartøyet seiler forbi inkluderes i fangstens utbudsområde.