Rundskriv 08/14 Langsiktige leveringsavtaler for råstoff til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


Vi minner om betingelsene for å inngå langsiktige leveringsavtaler mellom fisker og kjøper for råstoff til mel- og oljeanvendelse. I denne omgang begrenses adgangen til å inngå leveringsavtaler med mel- og oljekjøpere i Norge og Danmark.

Betingelse m.m. for langsiktige avtaler vil fremgå av vedlagte avtaleformular.

Vi minner om at det IKKE er anledning til å endre pris i avtaleperioden eller justere prisen på annen måte, heller ikke med tilbakevirkende kraft. Vi viser her særlig til pkt. 7 og 9 i avtaleteksten.

Avtalene må sendes til og godkjennes av Norges Sildesalgslag før en starter fisket for levering på avtalen.