Rundskriv 13/14 Tilskudd til føring av sild og makrell

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


1. Føringstilskudd for sild.

Følgende føringssatser gjelder for sild;
Totalt /
Tilskudd / Egenfinansiering

Føringsdistanser under 100 n.m. Kr 0,25/kg 
 Kr 0,15/kg / Kr 0,10/kg

Føringsdistanser 100 n.m.- 300 n.m. Kr 0,35/kg 
 Kr 0,25/kg / Kr 0,10/kg

Føringsdistanser over 300 n.m. Kr 0,45/kg 
 Kr 0,35/kg / Kr 0,10/kg

Ordningen gjelder i utgangspunktet for låssatt sild.  Videre skal ordningen gjelde for
leveranser til både konsum og mel/olje. 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til norske kjøpefartøy som avhenter sild i lås på feltet. 

 

2. Føringstilskudd for makrell og hestmakrell.

Følgende føringssatser gjelder for makrell og hestmakrell;

A)  Tilskudd til føring av låssatt makrell og hestmakrell.

Det blir utbetalt kr 0,35 pr kg i føringstilskudd til kjøper som avhenter makrell og hestmakrell til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd.  Føringstilskuddet utbetales kun for låssatt makrell/hestmakrell til frysing.

Fisker vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering ved levering til føringsfartøy på feltet, slik at total tilskuddssats til kjøper blir kr 0,45 pr kg.

B)  Tilskudd til føring av makrell fisket med dorg/harp.

Til kjøpere som benytter føringsfartøy for avhenting av makrell fisket med dorg/harp på fiskefeltet utbetales et føringstilskudd på kr 0,35 pr kg. Fisker vil bli trukket kr 0,20 pr kg som egenfinansiering ved levering til føringsfartøy på feltet, slik at total tilskuddssats til kjøper blir kr 0,55 pr kg.