Rundskriv 14/14 Retningslinjer for råstoffkontrollen og instruks for prøvetaking

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag og FHL fiskemel har nå vedtatt revisjon av «Retningslinjer for Råstoffkontrollen» og «Instruks for prøvetaking» etter forslag fra Standardiseringsutvalget.

Målet med revisjonen er å «få kartet til å stemme med terrenget» og å få helt like rutiner ved alle fabrikkene.

Siden prøveordningen med ikke å regulere etter fett- og tørrstoffinnholdet i fangsten ble forlenget til også å gjelde i 2014, skal det også i år bare tas råstoffprøve til saltanalyser.

For å opprettholde et godt grunnlag for beregning av treårs-gjennomsnitt av fett- og tørrstoff, som igjen er grunnlaget for beregning av minstepriser er det nødvendig med en viss prøvetaking/analyse av prøver til fett- og tørrstoffanalyse fra hver fabrikk og hvert fiskeslag.

Beregningsreglene for ukegjennomsnittet er også innarbeidet i Retningslinjer for Råstoffkontrollen. Disse gjelder kun for salt i år.

I tillegg skal det tas prøve til flyktig nitrogen-analyse og temperaturen skal måles automatisk.