Rundskriv 32/15 Minstepriser for NVG-sild til konsum fra 02.11.2015

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Det vises til nyhet i dag vedrørende en ny modell for bestemmelse av minstepriser på NVG-sild.  Med grunnlag i modellen gjelder følgende minstepriser for uke 45 (02.11-08.11):

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 g og mer):  NOK 5,65 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 g og 349 g): NOK 5,38 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 g og 299 g): NOK 5,11 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 g og 199 g): NOK 4,41 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt på 125 g og mindre):  NOK 3,77 pr kg

For NVG-sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen NOK 2,00 pr kg.  Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse ”Utkast ved konsumleveranse”.

Nye minstepriser for NVG-sild vil i høst og til vinteren bli iverksatt på mandager og bli publisert på Norges Sildesalgslag sin hjemmeside fredagen før.  Minstepriser for uke 46 (09.11-15.11) vil sådan bli publisert på vår hjemmeside fredag 6. november.