Rundskriv 12/16 Nye auksjonstider med virkning fra 23. mai 2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Følgende auksjonstidspunkter gjelder fremover:

I For perioden fra mandag 23. mai 2016 og frem til og med søndag 10. juli 2016:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2230 – 2300 OBS!  Nytt tidspunkt.
  

II For perioden fra mandag 11. juli 2016 og frem til søndag 30. oktober 2016 (sommer tid slutt):

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2200 – 2230 OBS! Dersom det er 16 fartøyer eller flere på
     auksjonen mellom 2200 – 2300. 
 

III For perioden fra og med søndag 30. oktober 2016 vil de tradisjonelle auksjonstidspunktene bli gjeninnførte:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2100 – 2200