Rundskriv 19/16 Ordinært prøvefiske etter kystbrisling i 2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


Norges Sildesalgslag tar også i år sikte på å få gjennomført et ordinært prøvefiske etter kystbrisling i Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden.  Norges Sildesalgslag forutsetter at inntil to bruk skal kunne dekke og gjennomføre prøvefisket på den aktuelle strekningen.  Det gis adgang til å nytte inntil 10 døgn (5+5) til prøvefiske i nevnte områder inkludert ett døgn til hvert fartøy til klargjøring/nedrigging.  Prøvefiske er planlagt i uke 33, dvs i perioden 15.08.16-21.08.16.  Tidspunktet for åpning av årets kystbrislingsesong vil bli bestemt med grunnlag i resultatene fra prøvefisket.

Brislingbruk som er interessert i oppdrag i tilknytning til prøvefiske bes melde seg til Norges Sildesalgslag på telefonnr. 55 54 95 00 innen onsdag 3. august 2016 klokken 2400.