Rundskriv 21/16 Minstepris på makrell til fersk anvendelse fra 19.06.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Med virkning fra og med tirsdag 19. juli 2016 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 12,00 pr. kg.

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.

Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.