Rundskriv 23/16 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 05.09.2016

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


På grunn av en endring i melindikatoren på 0,41 %, i oljeindikatoren på -4,93 %, i faktoren mellom rapsolje og fiskeolje fra 56 til 50 og noe valutajusteringer, blir det prisendringer på råstoff til mel- og oljeanvendelse. Før vi endret faktoren mellom rapsolje og fiskeolje var oljeindikatoren over grensen på 5 % for endring. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse er som følger og gjelder fra mandag 05.09.2016.

De nye prisene ser du i vedlagte PDF.