Rundskriv 24/16 Stor kystbrisling - minstepriser m.v.

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått


1. Periode for fiske.

Fiske etter stor kystbrisling er tillatt fra 1. august, dvs etter utløpet av fredningsperioden som løper fra 1. januar og frem til og med 31. juli.  Informasjon om vinterfiske vil vi komme tilbake med informasjon om dersom dette blir aktuelt.


2. Avtaksmulighetene for stor kystbrisling.

Det er først og fremst brisling inneholdende 40 – 50 stk pr kg (kystbrisling som veier 20 gram og mer) som etterspøres. 

Med bakgrunn i at markedet etterspør spesielle størrelsesgrupper, jfr. forannevnte, må fartøy som ønsker å delta i fisket kontakte Norges Sildesalgslag før fangsting.


3. Minstepriser på stor kystbrisling.

Følgende minstepriser med tilhørende størrelsesgrupper gjelder med virkning fra torsdag 29. september 2016:

3.1  Anvendelse fersk og krydring
Gruppe 1 (vekt på 21,7 g og mer / 46 stk pr kg og færre): NOK 6,50 pr kg
Gruppe 2 (vekt mellom 18,2 g og 21,7 g / 47-55 stk pr kg): NOK 5,00 pr kg
Gruppe 3 (vekt på 18,2 g og mindre / 56 stk pr kg og flere): NOK 4,00 pr kg

3.2  Anvendelse frysing
Gruppe 1 (vekt på 21,7 g og mer / 46 stk pr kg og færre): NOK 5,50 pr kg
Gruppe 2 (vekt mellom 18,2 g og 21,7 g / 47-55 stk pr kg): NOK 4,50 pr kg
Gruppe 3 (vekt på 18,2 g og mindre / 56 stk pr kg og flere): NOK 4,00 pr kg

Kystbrisling som representerer 65 stk og flere pr kg anses som hermetikkbrisling.

En kystbrislingfangst til frysing og innholdende 70 % gruppe 1, 20 % gruppe 2 og 10 % gruppe 3 vil dersom fangsten betales med minstepris oppnå en pris på NOK 5,15 pr kg (0,7*NOK 5,50 + 0,2*NOK 4,50 + 0,1*NOK 4,00).

OBS!  Kvantum/Sortiment skal bestemmes ved lossing/landing.


4. Omsetningsform.

Auksjonsomsetning videreføres såfremt flere kjøpere ønsker å kjøpe.  Auksjoner vil avholdes etter behov og etter avtale med kjøpere som er interessert i stor kystbrisling.

Ved liten kjøperinteresse vil Norges Sildesalgslag akseptere at fisker og kjøper inngår avtaler om levering/mottak av både direktehåvede enkeltfangster og låssatte enkeltfangster.  Fangstene skal meldes inn på ordinært vis og fisker/kjøper skal for øvrig gi relevante opplysninger om fangsten til Norges Sildesalgslag (kjøper, mottaksted/mottaksanlegg, pris, tidspunkt for opptak, føring (egenføring/brønnbåt) og tidspunkt for landing).


5. Transporttilskudd til kjøpere som avhenter stor brisling.

For å kunne avhjelpe avtaket på stor brisling vil kjøpere som avhenter brisling med brønnbåt eller bil gis et transporttilskudd på NOK 0,25 pr kg kystbrisling.  Tilskuddet blir i sin helhet trukket på fisker. 

Vi ber om at kjøper/selger påfører ”Tilskudd til kjøper” i merknadsfeltet på sluttseddelen/landingsseddelen dersom stor brisling blir avhentet med brønnbåt eller med bil.