Rundskriv 26/16 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 17.10.16

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

På grunn av en endring i melindikatoren på – 4,11 %, i oljeindikatoren på -6,11 %, i faktoren mellom rapsolje og fiskeolje fra 50 til 44 og noe valutajusteringer, blir det prisendringer på råstoff til mel- og oljeanvendelse. Før vi endret faktoren mellom rapsolje og fiskeolje var oljeindikatoren over grensen på 10 % for endring. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse er som følger og gjelder fra mandag 17.10.2016.

De nye prisene ser du i vedlagte PDF.