Rundskriv 09/17 Nye auksjonstider fra mandag 22. mai 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Følgende auksjonstidspunkter gjelder fremover:

I For perioden fra mandag 22. mai 2017 og frem til og med søndag 9. juli 2017:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2230 – 2300 OBS! Nytt tidspunkt.

II For perioden fra mandag 10. juli 2017 og frem til søndag 29. oktober 2017 (sommer tid slutt):

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2200 – 2230 OBS! Dersom det er 16 fartøyer eller flere på
auksjonen er auksjonstidspunktet 2200 – 2300.

III For perioden fra og med søndag 29. oktober 2017 vil de tradisjonelle auksjonstidspunktene bli gjeninnførte:

1. 0700 – 0800 (På lørdager/søndager mellom 0900 – 1000)
2. 1300 – 1400
3. 1800 – 1900
4. 2100 – 2200


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG