Rundskriv 13/17 Ordinært prøvefiske etter kystbrisling i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Norges Sildesalgslag tar også i år sikte på å få gjennomført et ordinært prøvefiske etter kystbrisling i Hardanger/Sunnhordland og Sognefjorden. Norges Sildesalgslag forutsetter at inntil to bruk skal kunne dekke og gjennomføre prøvefisket på den aktuelle strekningen. Det gis adgang til å nytte inntil 10 døgn (5+5) til prøvefiske i nevnte områder inkludert ett døgn til hvert fartøy til klargjøring/nedrigging. Prøvefiske er planlagt i uke 33, dvs i perioden 14.08.17-20.08.17. Tidspunktet for åpning av årets kystbrislingsesong vil bli bestemt med grunnlag i resultatene fra prøvefisket.

Brislingbruk som er interessert i oppdrag i tilknytning til prøvefiske bes melde seg til Norges Sildesalgslag på telefonnr. 55 54 95 00 innen onsdag 2. august 2017 klokken 2400.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG