Rundskriv 14/17 Minstepris på makrell til fersk anvendelse fra mandag 10. juli 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Med virkning fra og med mandag 10. juli 2017 gjelder følgende minstepris for makrell til fersk anvendelse:

NOK 12,00 pr. kg.

Det gjelder altså en minstepris på makrell til fersk anvendelse uavhengig av om fisker selv har levert makrellen til kjøpers anlegg eller makrellen er avhentet ved lås av kjøper.
Vi vil til sist understreke betydningen av at lagets forretningsregler og minsteprisbestemmelser overholdes.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG
Roald Oen