Rundskriv 19/17 Dokumentasjon av opprinnelse for fangster landet fra utenlandske fartøy

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Norges Sildesalgslag har etter ønske fra- og i samarbeid med Sjømat Norge etablert en rutine som skal bidra til at den enkelte kjøper mottar opprinnelsesdokumentasjon fra utenlandske rederier så snart som mulig etter landing fra utenlandsk fartøy.

Les rundskrivet i pdf-format under: