Rundskriv 01/17 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 23.01.2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

På grunn av nedgang i melindikatoren på 0,95 %, nedgang i oljeindikatoren på 7,83 %, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 23.01.2017.

Se rundskriv 01/17 nedenfor.