Rundskriv 02/17 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 6. februar 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

På grunn av nedgang i melindikatoren på 2,29 %, nedgang i oljeindikatoren på 7,58 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går ned fra 30 til 24, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.02.2017.