Rundskriv 03/17 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 6. mars 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

På grunn av nedgang i melindikatoren på 8,20 %, nedgang i oljeindikatoren på 8,06 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går ned fra 24 til 22 USD, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 06.03.2017.