Rundskriv 12/17 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 19.06.17

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

På grunn av nedgang i melindikatoren på 1,35 %, nedgang i oljeindikatoren på 13,30 %, og faktoren mellom raps og fiskeolje går ned fra 19 til 14, blir det prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 19.06. 2017.