Rundskriv 18/17 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 28.08.2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Det har vært en oppgang i melindikatoren på 1,30 % og oppgang i oljeindikatoren på 16,76 %. Faktoren mellom rapsolje og fiskeolje går opp fra 14 til 21 USD, som fører til at den effektive endringen av oljeindikatoren er 8,54 %. Det blir følgelig prisendringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 28.08.2017.