Rundskriv 39/22 Minstepriser på NVG-sild til konsum gjeldende fra 01.01.2023

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Minstepriser gjeldende fra 01.01.2023.
Med bakgrunn i den gjeldende minsteprismodellen for nvg-sild, vil følgende minstepriser gjelde fra søndag 1. januar 2023:

Gr 1 (vekt på 350 g og over): kr 5,59 pr kg
Gr 2 (vekt mellom 300 g og 350 g): kr 5,66 pr kg
Gr 3 (vekt mellom 200 g og 299 g): kr 5,51 pr kg
Gr 4 (vekt mellom 125 g og 199 g): kr 4,85 pr kg
Gr 5 (vekt under 125 g – konsum): kr 4,85 pr kg

For Gruppe 5 sild med vekt under 125 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 2,00 pr kg. Denne skal føres på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser».

Er det utplukket ødelagt/skadet sild med vekt på 125 gram og mer, skal denne veies og føres som «Uspesifisert» med korrekt kvantum på egen linje på sluttseddelen med anvendelse «Utkast ved konsumleveranser». For skadet ødelagt sild med vekt på 125 gram og mer er det pr dags dato ikke en egen minstepris, og slik sild kan betales med kr 0,00 pr kg.

For interesserte er nærmere informasjon om den dynamiske minsteprismodellen for nvg-sild inntatt i Rundskriv 05/22.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Kenneth Garvik
Roald Oen