Rundskriv 11/18 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 02.04.18

Publisert: av Kenneth Garvik (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

 På grunn av endring i melindikatoren på -2,69 %, og faktoren mellom fiskeolje og rapsolje er redusert fra 66 til 59, og endres oljeindikatoren med -9,32 % og det blir endringer for minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse. De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 02.04. 2018.