Rundskriv 36/20 Utbudsområder for fangster til fiskemel og -olje fra 01.01.21

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

De nye utbudsområdene innebærer en forenkling og en fornyelse av utbudsreglementet og videre er de nye kjørereglene et resultat av en felles gjennomgang høsten 2020 der Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norges Sildesalgslag har bidratt.  OBS!  Det er viktig at både fiskere og kjøpere oppdaterer seg på det nye reglementet i forkant av de angjeldende fiskeriene i 2021.