Rundskriv 37/20 Omsetning av nvg-sild fisket på dispensasjonsordning for pumping og låssatt nvg

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Hovedomsetningsformen for «låssatt nvg-sild» i Nord-Norge vinteren 2021 vil bli som i 2020.  Fiskerne og Kjøperne må imidlertid være oppmerksom på at det vinteren 2021 parallelt med hovedomsetningsformen også vil bli lagt til rette for en prøveordning der kjøper og fisker kan  avtale omsetning direkte (altså utenom nevnte hovedomsetningsform).  De nærmere kjørereglene for hovedomsetningsformen og prøveordningen fremgår av rundskrivet.  Og, merk at dersom fiskere/kjøpere vil inngå avtaler må de melde dette til Norges Sildesalgslag senest mandag 4. januar 2021.