Rundskriv 38/20 Utbudsområder og –reglement for konsumfangster fra 01.01.2021

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Det er ikke foretatt materielle endringer av utbudsreglementet for konsumfangster, endringene er kun av redaksjonell art. Sjømat Norge, Sjømatbedriftene og Norges Sildesalgslag har i andre halvår 2020 også gjennomgått utbudsreglementet for konsumfangster.  Dette arbeidet konkluderte imidlertid med å beholde kjørereglene for konsumfangster.