Rundskriv 39/20 Tilskudd til føring av sild fra 01.01.2021

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

På grunn av reduserte midler til føring i 2021, både i kraft av reduserte midler fra staten og mindre midler til dette formålet i Norges Sildesalgslag, vil det i 2021 kun bli gitt tilskudd til føring av sild.  Med andre ord vil det ikke bli ytt tilskuddsmidler til makrell og hestmakrell i 2021.  For øvrig er tilskuddssatsene i 2021 justert ned sammenlignet med i 2020, henholdsvis med kr 0,05 pr kg, kr 0,05 pr kg og 0,10 pr kg for de tre aktuelle føringsdistansene, dvs mindre enn 100 nm, mellom 100 nm - 300 nm og over 300 nm.  Den såkalte egenandelen som trekkes på fisker opprettholdes på kr 0,40 pr kg.