Rundskriv 03/23 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 23.01.23

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato: Utgått

Med hjemmel i Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar § 11 (LOV-2013-06-21-75 - fiskesalslagslova), og i Norges Sildesalgslags Forretningsregler § 6.7, gis det anledning til å fastsette minstepris for rstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser.

Melindikatoren viser en oppgang på 2,01% og oljeindikatoren en oppgang på 7,13%. Årsaken til endring i minsteprisene er økte priser på fiskeolje.
De nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse gjelder fra 23.01.2023. Det er i 2023 ikke salttrekk for lodde IS/JM eller for brisling.  

 

Se vedlagt dokument for priser.