J-22-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-22-2002

(J-21-2002 UTGÅR)

 

                                                                                                          Bergen, 21.1.2002

                                                                                                          RLØ/SIR

 

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR M.V. I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002.

 

Fiskeridirektøren har den 17. januar 2002, med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2001 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 10 siste ledd, bestemt følgende:

 

I Fiskeridepartementets forskrift av 15. januar 2002 om fastsetting av kvotefaktor m.v. i fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, gjøres følgende endring: 

 

 

I

 

 

§ 2 (ny), skal lyde:

 

 

 

§ 2 Trålgruppen.

 

Ved beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige trålfisket, brukes faktoren 3,9.

 

 

§ 2 blir § 3.

 

 

II

 

 

Denne endring trer i kraft straks.

 

 

********************'

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR M.V. I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002.

 

Fiskeridirektøren har den 15. januar 2002, med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2001 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, §§ 7 siste ledd og 10 siste ledd bestemt:

 

 

I

 

 

 

§ 1 Ringnotgruppen.

 

Ved beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket, brukes faktoren 5,53.

 

 

 

§ 2 Trålgruppen

 

Ved beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige trålfisket, brukes faktoren 3,9.

 

 

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002.

 

 

********************'