J-221-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-221-2002

(J-206-2002 UTGÅR)                                                                                                          Bergen, 24.10.2002

                                                                                                          TO/EW

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILDFiskeridirektoratet har den 23. oktober 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002 § 30, bestemt:

 

I

 

I Fiskeridirektoratets forskrift av 6. juni 2002 om stopp i fisket etter nordsjøsild gjøres følgende endringer:§ 1 tredje ledd (nytt) skal lyde:Stoppen gjelder ikke fiske som utøves med hjemmel i § 24 annet ledd i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002.II

 Denne forskrift trer i kraft straks.

 ”””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORDSJØSILDFiskeridirektøren har den 6. juni 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002 § 23 og § 30, bestemt:§ 1 Stopp i kystfartøygruppens fiske.Det innføres stopp i kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på strekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak søndag 29. september 2002. Siste frist for innmelding til salgslaget er samme dag kl 2400.Kystfartøy som deltar i fisket med garn er unntatt fra stoppen.Stoppen gjelder ikke fiske som utøves med hjemmel i § 24 annet ledd i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2002.§ 2 StraffForsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 3 IkrafttredelseDenne forskriften trer i kraft straks.”””””””””””””””””””””””