38/99 Minstepriser for sild - Danmark

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MINSTEPRISER FOR SILD. Etter at Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening ikke kom til enighet om minstepriser fredag 13. august 1999 har Norges Sildesalgslag med virkning fra onsdag 18. august 1999 fastsatt følgende minstepriser: Gruppe: Størrelse: Pris pr. kg.: I 1 - 3 stk pr. kg. kr. 1,80 II 3 - 5 stk pr. kg. kr. 1,40 III 5 - 8 stk pr. kg. kr. 1,10 Sild 8 stk og mer pr. kg. forutsettes utsortert og betales i den sammenheng med minimum kr. 0,40 pr. kg. Bud fra dansk kjøper må inntil videre fortsatt ligge NOK 0,35 pr. kg. høyere enn bud fra norsk kjøper for å anses som likeverdig. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Arild P. Aarseth Roald Oen