40/99 Minstepriser på sild gjeldende fra 27. august.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MINSTEPRISER FOR SILD GJELDENDE FRA 27. AUGUST 1999 OG INNTIL VIDERE. Etter drøftinger mellom Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening gjelder følgende minstepriser for sild til konsum med umiddelbar virkning: Gruppe I (1 - 3 stk pr. kg.): kr. 1,65 pr. kg. Gruppe II (3 - 5 stk pr. kg.): kr. 1,30 pr. kg. Gruppe III (5 - 8 stk pr. kg.): kr. 1,05 pr. kg. Sild som er mindre enn 8 stk pr. kg. forutsettes frasortert og betales med utkastpris på minimum kr. 0,35 pr. kg. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Arild P. Aarseth Roald Oen