12/99 Minstepriser - suspensjon av lavprisavtalen for sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
På bakgrunn av til dels utilsiktede konsekvenser av lavprisordningen som ble innført for gruppe II sild fredag 26. februar, vil Norges Sildesalgslag med virkning fra og med lørdag 6. mars klokken 0000 suspendere ordningen inntil videre. Norges Sildesalgslag vil nå foreta en nærmere evaluering av ordningen. Dette innebærer at omsetning til konsum fra og med lørdag 6. mars vil måtte skje til minstepriser avtalte mellom Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening fra og med 1. januar 1999. Følgende minstepriser for sild til konsum gjelder derfor med virkning fra 6. mars 1999 og inntil videre: Gruppe I (1 - 3 stk. pr. kg.): Kr. 2,00 pr. kg. Gruppe II (3 - 5 stk. pr. kg.): Kr. 1,50 pr. kg. Gruppe III (5 - 8 stk. pr. kg.): Kr. 1,10 pr. kg. Sild som er mindre enn 8 stk. pr. kg. forutsettes frasortert og betales med utkastpris på minimum kr. 0,50 pr. kg. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen