13/99 Minstepriser ved salg til Danmark - sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Som hovedregel gjelder ordinære norske minstepriser satt av Norges Sildesalgslag ved omsetning av sild gjennom laget. Fra Sildelagets side har en lagt til grunn at det i hovedsak landes sild i Danmark i størrelsen 41 - 80 stk. pr. 10 kg. For nevnte størrelse er PO minstepris i Danmark satt til DKR 1, 45 pr. kg tilsvarende NOK 1,70 pr. kg. Norges Sildesalgslag registrerer at det meste av silden som nå leveres fra norske fartøyer i Danmark har en størrelse som gir 40 stk. og færre pr 10 kg. For denne størrelsen er PO minstepris i Danmark satt til DKR 0,94 pr. kg. Dersom det ikke er bud fra norsk kjøper, kan dansk kjøper få kjøpt fangsten uten hensyn til handikapet på 35 øre så fremt budet er lik eller over både minstepris satt av laget og minstepris satt av dansk PO. Norske minstepriser er nå: Gr. 1 1-3 stk. pr. kg. NOK 2,00 pr. kg. Gr. 2 3-5 stk. pr. kg. NOK 1,50 pr. kg. Gr. 3 5-8 stk. pr. kg. NOK 1,10 pr. kg. Gr. 4 Mer enn 8 stk. pr. kg NOK 0,50 pr. kg. Ved innmelding må det opplyses om prosentvis sortiment pr. gruppe. Merk at når fartøyer inkluderer Danmark i utbudsområdet må det i tillegg opplyses om antall sild pr. 10 kg. for hele lasten. Danske kjøpere må ved budgivning ta hensyn til gjeldende minstepriser og avgi bud pr sortiment oppgitt av fartøyer. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes