61/99 Føringstilskudd ved kjøp av låsatt sild til konsumanv.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med virkning fra 5. november 1999 gjelder følgende retningslinjer og satser: ÀDet utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik: ÀFøringsdistanse under 100 n.m.: kr. 0,10 pr. kg. ÀFøringsdistanse mellom 100 n.m. og 300 n.m kr. 0,20 pr. kg. ÀFøringsdistanse over 300 n.m kr. 0,30 pr kg ÀDet vil bli trukket kr 0,15 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. ÀDet utbetales føringstilskudd til laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Det presiseres at kvantum skal måles og sluttseddel skal utstedes av kjøpers representant om bord i føringsfartøyet. Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn. Kjøper må være oppmerksom på tredagers regelen som gjelder for henting av låssatt sild. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen